La data de 15.12.2004, în baza Ordinului Ministrului Administraţiei și Internelor nr. I/0621 din 01.12.2004 și S/II/3950 din 20.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri “Unirea” al Județului Alba cu Inspectoratul de Protecție Civilă Județean Alba, cele două entități devin Inspectoratul pentru Situații de Urgență “UNIREA” al Județului Alba.

Inspectoratul județean are ca obiectiv general apărarea vieții și sănătații populației, a mediului înconjurator, a valorilor materiale și culturale importante, pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteorologice periculoase sau a altor situații de urgență.

Dintre atribuțiile generale care sunt îndeplinite de I.S.U. Alba menționăm:

◾ planifică și desfașoară inspecții, controale, verificări și alte acțiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale și stabilește măsurile necesare pentru creșterea nivelului de securitate al cetățenilor și bunurilor;

◾ elaborează studii, prognoze și analize statistice privind natura și frecvența situațiilor de urgență produse și propune măsuri în baza concluziilor rezultate;

◾ desfașoară activități de informare publică pentru cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonei de competență, măsurilor de prevenire, precum și a conduitei de urmat pe timpul situațiilor de urgență;

◾ emite avize si autorizații, în condițiile legii;

◾ monitorizează si evaluează tipurile de risc;

◾ execută, cu forțe proprii sau în cooperare, operațiuni și activități de înștiințare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaștere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistență medicală de urgență, stingere a incendiilor, depoluare, protecție N.B.C. și decontaminare, filtrare și transport de apă, iluminat, asanare de muniție neexplodată, protecție a bunurilor materiale și valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supraviețuirea populației afectate și alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;

◾stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;

◾ organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare și private, precum și acțiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din școli;

◾participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;

◾ constată și sanctionează, prin personalul desemnat, încalcarea dispozițiilor legale din domeniul de competență;

Începând cu data de 01.01.2024, inspectoratele județene pentru situații de urgență vor primi solicitările din domeniul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu/protecție civilă EXCLUSIV ÎN FORMAT ELECTRONIC, pdf. sau word, cu semnătură electronică a beneficiarilor sau a proiectanților/verificatorilor/experților tehnici atestați, după caz. Prin excepție, până în data de 30.09.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență “fiipregatit.ro”

Sari la conținut