Avertizor în interes public

Persoanele care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, aleg să se adreseze pe canalul intern – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al Județului Alba – pentru a raporta încălcări ale legii, în sensul celor definite de actul normativ anterior menționat, o pot face prin următoarele modalități:

– prin email la adresa: avertizor@isualba.ro, prin completarea formularului și a declarației de mai jos;

– prin intermediul serviciilor poștale la adresa: Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr. 10, jud. Alba, în plic închis cu mențiunea  „Confidențial/avertizor în interes public”.

CINE POATE FI AVERTIZOR ÎN INTERES PUBLIC?

Persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional.

RAPORTAREA NEREALĂ

Raportarea de informaţii privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune.

CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ RAPORTAREA?

Raportarea trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele: numele şi prenumele; datele de contact ale avertizorului în interes public; contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile; persoana vizată, dacă este cunoscută; descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private; probele în susţinerea raportării; data şi semnătura. Prin excepţie, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

Modele de documente:

Sari la conținut