A.E.C.I.

Compartimentul Analiză, Evaluare și Coordonare Intervenție are următoarele atribuții specifice:

  • centralizarea, prelucrarea, analizarea și interpretarea datelor și informațiilor despre tipurile de risc și situațiile de urgență produse și evoluția acestora;
  • elaborarea concepției de acțiune în situații de urgență, conform reglementărilor specifice coroborate cu tipurile de risc gestionate și funcțiile de sprijin îndeplinite;
  • coordonarea activităților și misiunilor serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare pentru acordarea primului ajutor calificat și efectuarea operațiunilor de descarcerare;
  • elaborarea documentelor de pregătire, organizare, conducere, evidență, analiză, evaluare și raportare a acțiunilor de intervenție.

 

Sari la conținut