Achiziții publice

Compartimentul Achiziții Publice funcționează în cadrul I.S.U. „Unirea” al Județului Alba și este specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică, fiind organizat conform prevederilor OUG nr.34 din 2006, art.304¹. Are stabilite atribuții prin Normele metodologice publicate în HG nr.925 din 2006.

Compartimentul Achiziții publice are ca atribuții specifice:

  • elaborează și după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante, un program anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziție;
  • elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;
  • aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
  • constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice.