Achiziții publice

Compartimentul Achiziții Publice funcționează în cadrul I.S.U. „Unirea” al Județului Alba și este specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică, fiind organizat conform prevederilor din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice. Are stabilite atribuții prin H.G. NR. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

TRANSPARENȚA ACHIZIȚIILOR

Sari la conținut