Administrativ

Compartimentul Administrativ are următoarele atribuții specifice:

  • asigurarea bunurilor materiale de resortul cazarmare, echipament și MRH, protecția mediului și supraveghere tehnică necesare îndeplinirii activităților și misiunilor unității, depozitarea, întreținerea și conservarea acestora;
  • ținerea evidenței de cadastru a construcțiilor și a terenurilor ce se găsesc în administrarea unității și urmărirea menținerii în parametrii funcționali ai clădirilor și instalațiilor aferente acestora, prin executarea periodică a lucrărilor de reparații și întreținere;
  • ținerea evidenței consumurilor de energie electrică, apă și gaz, urmărind încadrarea în cotele financiare alocate și luând toate măsurile pentru evitarea risipei;
  • organizarea activității de întreținere a spațiilor interioare și exterioare;
  • organizarea și coordonarea activității de protecția mediului, de supraveghere tehnică a instalațiilor și de metrologie.

Compartimentul Administrativ coordonează activitatea Echipei de întreținere și reparații imobile.

Sari la conținut