Avizare – Autorizare

Program preluare documentații în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă:

Luni, Marți, Joi, Vineri, între orele 8:30 și 16:30, în format letric și în format electronic (la adresa de email avizare.autorizare@isualba.ro) în locația: Alba Iulia,  Str. A. I. Cuza Nr. 10

Miercuri, între orele 8:30 și 18:30, în format letric și în format electronic (la adresa de email avizare.autorizare@isualba.ro) în locația: Alba Iulia, Str. A. I. Cuza Nr. 10

Cererea depusă în format electronic poartă semnătura electronică a investitorului/beneficiarului, cu excepția cazurilor în care documentul este scanat.

Documentația este semnată electronic de proiectanți și verificatori de proiecte, cu excepția cazurilor în care piesele scrise și desenate sunt scanate.

Obiectiv: Aplicarea unitară la nivel județean a prevederilor legislației referitoare la îndeplinirea cerinței esențiale „securitatea la incendiu” și în domeniul proiectarii și realizării adăposturilor de protecție civilă.


Principalele atribuții:

  • Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de control tehnic de specialitate la obiectivele de investiții și unitățile de proiectare;
  • Desfășurarea activității de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu a construcțiilor /amenajărilor și în domeniul protecției civile la realizarea adăposturilor și punctelor de comanda la nivel județean;
  • Acordă asistență tehnică de specialitate în domeniul securității la incendiu și realizării adăposturilor de protecție civilă tuturor factorilor implicați în edificarea construcțiilor atât în faza de proiectare, cât și în cea de execuție a acestora;
  • Organizarea de instruiri cu factorii implicați (proiectanți, executanți, verificatori, producatori) în realizarea și menținerea cerinței esențiale securitatea la incendiu și realizării măsurilor specifice adăposturilor de protecție civilă, pentru cunoașterea, însușirea și aplicarea prevederilor actelor normative și reglementarilor specifice în domeniu;
  • Participarea cu specialiști în cadrul comisiilor de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente acestora și a obiectivelor de investiții care reprezintă surse mari de risc, prevăzute în Regulamentele aprobate cu H.G.R. nr. 273/1994 și H.G.R nr 51/1996, precum și pentru adăposturile de protecție civilă, și verifică modul de îndeplinire a cerințelor reglementărilor tehnice specifice la realizarea construcțiilor, potrivit competențelor conferite de lege;
  • Analiza documentelor pentru emiterea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice în baza Ordinului Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007;
  • Conlucrarea cu structurile de specialitate ale organelor administrației publice locale și cu alte instituții și organisme cu atribuții în domeniul realizării investițiilor și desfășurarea în condiții legale a activității de avizare /autorizare și de aplicare a regulilor și măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență;
  • Planificarea, organizarea și desfășurarea activității de audit de supraveghere a persoanelor autorizate /atestate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  • Soluționarea petițiilor specifice domeniului de competență.

Începând cu 01.01.2024 documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până în data de 30.06.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric

ANEXE OMAI nr. 180 din 29 noiembrie 2022 :

ANEXE ORDIN nr. 1045/I.G. din 29 august 2007:

Persoane fizice si juridice atestate:

Click aici pentru a verifica persoanele fizice și juridice atestate
Sari la conținut