Concursuri

CONCURSURI ȘCOLARE

Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi “Prietenii Pompierilor” se organizează anual, pe etape, având un caracter educativ, în domeniul apărării împotriva incendiilor și se organizează cu scopul:

 • dezvoltării capacității de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență pentru viață și mediu, precum și al promovării atitudinilor și comportamentelor corespunzatoare în rândul elevilor;
 • formării și dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: inițiativă, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, hotărârea, perseverența, cinstea, corectitudinea și disciplina;
 • atragerea unui numar mare de elevi la desfășurarea activităților cercurilor tehnico-aplicative.

Concursul cu tematica de protecție civilă – “Cu viața mea apăr viața” – reprezintă activitatea extrașcolara de pregătire a elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv, se organizeaza anual cu elevii, pe niveluri, organizându-se în următoarele scopuri:

 • dezvoltarea capacității de percepție a protecției civile ca ansamblu de activități cu caracter exclusiv umanitar;
 • cunoașterea și aprecierea factorilor de risc potențial generatori de situații de urgență sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;
 • adoptarea comportamentului adecvat și cunoașterea modului de acțiune în cazul iminenței producerii sau al apariției unei situații de urgență;
 • formarea spiritului de solidaritate și implicarea individuală sau în echipă în acțiunile de prevenire și de intervenție în situații de urgență.

CONCURSURI PROFESIONALE ALE SERVICIILOR VOLUNTARE ȘI PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență din România se organizează anual, pe etape, având ca obiective:

 • dezvoltarea și perfecționarea aptitudinilor și a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii acțiunilor de intervenție în situații de urgență;
 • evaluarea nivelului de pregătire a capacității de intervenție a S.V.S.U/ S.P.S.U;
 • popularizarea, în rândul cetățenilor, a unor aspecte din activitățile desfășurate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;
 • dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile voluntare și private pentru situații de urgență.
Sari la conținut