Financiar

Biroul Financiar are ca obiective specifice:

  • asigurarea la timp și în limita indicatorilor aprobați a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea programelor referitoare la înzestrarea inspectoratului, întreținerea și repararea tehnicii și bunurilor materiale din dotare, salarizarea personalului și alte nevoi administrativ-gospodărești;
  • folosirea resurselor financiare și materiale în conformitate cu prevederile bugetului aprobat și cu respectarea normelor stabilite prin acte normative, în vederea creșterii eficienței în condițiile unor consumuri de bunuri și cheltuieli cât mai reduse;
  • organizarea evidenței contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale și patrimoniale.

Biroul Financiar îndeplinește următoarele atribuții specifice:

  • întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a documentelor periodice necesare deschiderii creditelor bugetare;
  • asigurarea integrală și la timp a drepturilor bănești și sociale cuvenite personalului și solutionarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor referitoare la calcularea și plata acestora;
  • organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv, urmărind respectarea strictă a dispozițiilor legale privind utilizarea fondurilor;
  • întocmirea actelor și efectuarea operațiunilor de încasări și plăți;
  • întocmirea și depunerea declarațiilor privind impozitul pe venit, a fișelor fiscale și a contribuțiilor obligatorii.
Sari la conținut