Informare preventivă

Informarea preventivă – reprezintă ansamblul de măsuri și activități planificate și desfășurate de Inspecția de Prevenire și inspecțiile județene, în scopul informării populației și a diferitelor categorii socioprofesionale asupra tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență, a măsurilor de prevenire a acestora, precum și a comportamentului care trebuie urmat în cazul manifestării diferitelor tipuri de risc.

De ce informare preventivă ?

Pentru că trăim în era informațiilor flash. Totul se petrece extrem de rapid, informația este marfa cea mai alterabila de pe piață. Schimbările climaterice ce se produc de ani buni la nivel planetar au pus omenirea în fața unor provocări extreme. Comunitățile obișnuite cu schimbări lente sunt nevoite acum să-și adapteze rapid viața în fața provocărilor naturii. În acest context intenționăm reducerea impactului negativ pe care natura, tehnologia și societatea îl au asupra comunităților, asupra individului.

Sarcina prevenirii situațiilor de urgență este complexă și interdependentă. Ea implică responsabilități din partea cetățenilor, comunităților locale, operatorilor economici și autorităților administrației publice.

Ce ne-am propus ?

Informarea cât mai facilă și detaliată a cetățeanului în ceea ce privește modul de comportare în fața riscurilor cotidiene, riscuri ce pot genera situații de urgență. Nu de puține ori lipsa informării a condus la reacții sau decizii greșite din partea celor amenințați de pericole. De aceea intenționăm ca prin intermediul acestui site sa fim cât mai aproape de cetățean.

De asemenea, dorim ca instituțiile, autoritățile locale și operatorii economici să găsească în acest site un ajutor pentru activitatea de instruire și informare în domeniul situațiilor de urgență.

Materiale informare preventivă

CAMPANIA RISC

Activități de informare preventivă

Sari la conținut