Logistică

Serviciul logistic este structura specializată din cadrul inspectoratului prin care se desfasoară activitatea de management al resurselor logistice, unde se concentrează și prelucrează date și informații cu privire la înzestrarea, dotarea și asigurarea cu mijloace materiale și echipamente necesare îndeplinirii misiunilor și are ca obiectiv specific realizarea cadrului funcțional în vederea asigurării suportului material necesar desfășurării la parametrii de performanță a misiunilor specifice inspectoratului, urmărind gestionarea optimă, pe criterii de performanță și eficiență economică, a potențialului logistic.

Serviciul logistic îndeplinește următoarele atribuții specifice:

  • planificarea și organizarea exploatării, întreținerilor și reparațiilor la tehnica și materialele din dotarea inspectoratului;
  • organizarea depozitării, întreținerii, conservării bunurilor materiale și asigurarea hrănirii efectivelor, conform normelor în vigoare;
  • organizarea scoaterii din funcțiune, declasării și casării, transferului și valorificării bunurilor disponibilizate, cu respectarea prevederilor legale;
  • organizarea folosirii legale și corecte a tehnicii din dotare;
  • asigurarea personalului necesar pentru efectuarea la termenele stabilite și în volum complet a reviziilor și reparațiilor autovehiculelor din dotare.

Serviciul logistic are în compunere compartimentele Tehnic, Administrativ și Achiziții publice.

Sari la conținut