M.S.U.D.

Compartimentul Monitorizare Situații de Urgență și Dispecerat are următoarele atribuții specifice:

 • primește / recepționează apeluri de urgență prin SNUAU 112 sau alte mijloace;
 • alertează forțele de intervenție (subunitățile profesioniste, SVSU, SPSU și cele cu care se cooperează) și informează eșaloanele superioare despre eveniment;
 • primește și transmite pe scară ierarhica informații cu privire la situația de urgență produsă, consecințele pentru populație, bunurile materiale, valorile de patrimoniu și factorii de mediu, precum și măsurile întreprinse pentru limitarea și înlăturarea urmărilor acestora;
 • urmărește menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operative, structurile și organismele implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 • primește și asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenționare, avertizare și alarmare în situații de urgență;
 • asigură cooperarea cu celelalte componente ale S.N.M.S.U., comitetele locale și alte instituții și agenți economici implicați în gestionarea situațiilor de urgență;
 • cunoaște și pune în aplicare documentele operative (concepția specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns în situații de urgență la nivelul Inspectoratului, planurile de acțiune/intervenție/cooperare,etc.);
 • urmărește modul de cooperare pentru monitorizarea și intervenția în situații de urgență cu serviciile publice și private, cu unitățile și subunitățile M.A.I, M.Ap.N;
 • monitorizează activitățile desfășurate pentru îndeplinirea misiunilor specifice, pe timpul manifestărilor cu public numeros sau în locuri cu risc major;
 • completează în registrele de evidență a acțiunilor de intervenție și SMURD datele primite de la comandantul intervenției, asigură introducerea acestora în programele informatice și transmiterea la I.G.S.U.;
 • întocmește și transmite rapoartele zilnice privind situația forțelor și mijloacelor participante la intervenții și misiuni;
 • cunoaște, și pune în aplicare procedurile privind monitorizarea, gestionarea și intervenția în situații de urgență pe tipuri de risc;
 • sprijină serviciul analiză, evaluare, în sinteza bazei de date referitoare la situațiile de urgență din zona competentă.
Sari la conținut