Pregătirea populației

Organizează și desfașoară activități de pregătire a structurilor managementului situațiilor de urgență în scopul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență pe întreg teritoriul județului. Sunt desfățurate activități pentru:

  • pregătirea populației pentru intervenție și educație preventivă;
  • coordonarea activității serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;

Obiectivul activității îl reprezintă integrarea comunităților umane, a diferitelor categorii de cetățeni și a factorilor de răspundere de la toate nivelurile în efortul de apărare a vieții, proprietății și mediului împotriva incendiilor și a altor situații de urgență.

Sari la conținut