Prevenirea incendiilor

Legea 307 privind apărarea împotriva incendiilor, adoptată de Guvern, completează şi clarifică legislaţia în domeniu şi majorează sancţiunile aplicate în situaţia nerespectării normelor de prevenire şi intervenţie în cazul producerii incendiilor.

Actul normativ se încadrează în procesul de reformare a gestionării situaţiilor de urgenţă, început prin introducerea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Actul normativ urmăreşte perfecţionarea normelor de apărare împotriva incendiilor, în sensul creşterii gradului de siguranţă a cetăţeanului, modernizării şi eficientizării intervenţiei structurilor de specialitate.

Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în apărarea împotriva incendiilor se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), la nivel central, şi prin Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, la nivel local. Alte autorităţi publice cu obligaţii dedicate apărării împotriva incendiilor sunt Consiliile locale, Primării, Consiliile municipale şi judeţene şi Prefecţii.

De asemenea, actul normativ reglementează şi obligaţii ale persoanelor juridice şi fizice în acest domeniu.

Prezentul act normativ introduce ca noutate obligaţia autorităţilor administraţiei publice centrale, consiliilor judeţene sau locale, consiliului general al municipiului Bucureşti, instituţiilor publice şi a unor operatori economici de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau un consilier cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Cadrele tehnice şi consilierii vor fi atestaţi conform metodologiei elaborate de IGSU. Această instituţie va stabili şi criteriile tehnice pe bază cărora vor fi determinaţi operatorii economici care vor avea obligaţia să angajeze cadre tehnice sau consilieri cu atribuţii în apărarea împotriva incendiilor.

Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de avizare, autorizare, atestare, desemnare, recunoaştere, control, organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor şi stabilirea răspunderii civile şi a sancţiunilor pentru persoanele care nu respectă prevederile legislaţiei în domeniu.

Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită prin Inspecţia de prevenire care are următoarele atribuţii:

  • elaborarea actelor de autoritate şi documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul organelor administraţiei publice centrale, locale, instituţiilor, operatorilor economici;
  • elaborarea reglementărilor tehnice, normelor, dispoziţiilor, regulilor, strategiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor de către organele administraţiei publice centrale şi locale;
  • proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii;
  • aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
  • informarea populaţiei şi a diferitelor categorii socioprofesionale privind prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, riscurilor de incendiu, normelor şi măsurilor de prevenire, reducere şi înlăturarea acestora, evoluţia incendiilor şi concluziile desprinse din analiza acestora;
  • prevenirea introducerii pe piaţă şi punerii în funcţiune a produselor cu rol în satisfacerea cerinţei esenţiale securitatea la incendiu care sunt neconforme cu legislaţia în vigoare.

Sari la conținut