S.Th.P.

Compartimentul Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență are urmatoarele atribuții specifice:

 • gestionează documentele comitetului județean pentru situații de urgență;
 • asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent al CNSU;
 • verifică și asigură transmiterea operativă a hotărârilor, CJSU și ordinelor prefectului și urmărește menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Național, centrele operative cu funcționare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență;
 • participă la identificarea resurselor umane și materialelor disponibile pentru răspuns în situații de urgență și ține evidența acestora;
 • întocmește proiectele Planurilor anuale de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență și pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de vară, respectiv iarnă, pe care le supune spre aprobare pe cale ierarhica, președintelui CJSU;
 • întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
 • participă la elaborarea de analize, evaluări și sinteze referitoare la situațiile de urgență din zona de competență;
 • asigură transmiterea (prin intermediul compartimentului MSUD) operativă a atenționărilor, avertizărilor și mesajelor către organismele implicate în managementul situațiilor de urgență;
 • asigură convocarea la ședințe a membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și transmiterea Ordinii de Zi;
 • execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul desfășurării ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;
 • verifică și asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;
 • face propuneri Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetului Național, prin Inspectoratul General, privind activitatea Secretariatului Tehnic Permanent.
Sari la conținut