Seveso

Termenul “SEVESO” se referă la accidentul chimic care a avut loc în 10 iulie 1976, la o fabrică de pesticide aproape de Seveso, o localitate situată în Italia. Accidentul a produs eliberarea în atmosfera a circa 6 tone substanţe toxice, cu grave consecinţe: aproximativ 37.000 persoane expuse; 736 persoane relocate dintr-o zona de 110 ha (astăzi pădurea de stejari Seveso); aproximativ 4% dintre animalele de la fermele din vecinătate au murit, iar celelalte, în jur de 80.000, au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea prin lanţul trofic; instalaţiile şi solul din jurul fabricii au fost îndepărtate şi depozitate într-o zona de depozitare special amenajată şi asigurată. Acest accident a impus elaborarea Directivei Seveso:

  • Directiva „Seveso I” – Directiva Consiliului Europei nr. 82/501/EC din 24 iunie 1982 privind riscurile de accidente majore ale anumitor activităţi industriale;
  • Directiva „Seveso II” – Directiva Consiliului Europei nr. 96/82/EC din 9 decembrie 1996 privind controlul riscurilor de accidente majore implicând substanţe periculoase;
  • Directiva Consiliului Europei nr. 2003/105/EC din 16 decembrie 2003 privind amendarea Directivei Consiliului Europei nr. 96/82/EC („Seveso II”); se urmăreşte extinderea ariei de aplicare a Directivei, având în vedere accidentele industriale recente şi studiile efectuate asupra substanţelor cancerigene şi periculoase pentru mediu, precum şi clarificarea unor prevederi ale acesteia.

Aceasta Directiva a fost transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului României nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2009. Directiva se aplica obiectivelor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi suficiente ca să existe pericolul producerii unui accident major.

Directiva „Seveso II” are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase, precum şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu).

Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă. Titularii de activitate au obligaţii să ia măsuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspecţia, raportarea şi accesul publicului la informaţii.

Autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a Directivei Seveso II sunt:

  • la nivel naţional: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Garda Naţională de Mediu;
  • la nivel regional: Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului şi Comisariatele Regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu;
  • la nivel local: Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu.

Documente SEVESO – PLAN DE URGENȚĂ EXTERNĂ S.C. KRONOSPAN S.R.L. SEBEȘ

Sari la conținut